Kürt Zilan İmparatorluğu -1: Kommagene, Kapadokya ve Pontus Birleşik Kürt Devletleri

Kürt Zilan İmparatorluğu Haritası: Zelaniler, Zelani, Zelanids - Bedel Boseli

Bedel Boseli: Kürt Zilan İmparatorluğu (Zelani, Zelanids, Zelan, Zelaniler) ve Mirdad yani Mithridates tarihi hakkında bilgi; Kürtler tarafından kurulan Kapadokya, Kommagene, Pontus krallıkları birleşerek Zilan İmparatorluğunu oluşturdu. Kürt Med Devleti (Medler), İskitler, Yunanistan, Laz Krallığı (Lazika, Lazistan) bu Kürt konfederal devleti ile birlik olur. Böylece Pers İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu‘na karşı birlikte mücadele ederler. Kürtler…