Kürdistan - Türkiye İsim ve bayraklarının İslam'a göre karşılaştırılması

Türkçe oku

Mazlumder, İstanbul‘un Fatih ilçesindeki Roboski yürüyüşüne Türk milliyetçisi bir grup saldırı düzenledi. Saldırının bahanesi “Ümmetin yolu Kürdistan’dan geçer” pankartıydı. Saldırgan grup “Burası Fatih burada Kürdistan lafını kullanamazsınız” diyerek tekbir çekiyordu. Onlar kendilerince İslam adına oradaydılar ve Kürdistan tabiri “din dışı, karşı cihat edilesi bir şeymiş”. Bu yüzden “Kürdistan” ismine saldırıyı tekbir sesleri eşleğinde gerçekleştiriyorlardı. Şimdi gelin, tarihi belgeler eşliğinde bakalım. Gerçekten “Türkiye” ismi ve Türk bayrağı mı yoksa “Kürdistan” ismi ve Kürt bayrağı mı İslam dışı?

Makale: Bedel Boseli, bedelboseli.com

Türk Bayrağının tarihi gerçek kökeni

Bizans neden Ay Yıldız sembollerini kullanıyordu?

Çok tanrılı inancın İstanbul’da hakim olduğu Bizans döneminde, “Tanrıça Diana“nın simgesi olan yıldız sembol olarak kullanıldı. Daha sonraki Hıristiyanlık döneminde ise İstanbul Hz. Meryem’e adandı. Hıristiyanlığa göre onun da simgesinin ise ay idi.

Türk Bayrağı Tarihi ve Kökeni
Türk Bayrağı Tarihi ve Kökeni

Osmanlı Bizans bayrağını kabul ettİ

Böylece her iki simge İstanbul ve Bizansın simgesi olarak bir araya getirildi. İstanbul Osmanlılar tarafından fethedilince, aslında putperestlik ve Hıristiyanlık inancının sembolü olan Ay Yıldızlı bayrağı Osmanlılar devraldı; Kullanmaya başladı. Ondan sonra bu iki simgenin Türklük ve İslamiyeti temsilen kullanılmaya başlandı.

Türk Bayrağı Tarihi ve Kökeni
Türk Bayrağı Tarihi ve Kökeni

Kürdİstan ve Türkiye İsinin gerçek kökeni

Kürdistan ismi

Siyasi ve coğrafi anlamda “Kürdistan” ismi tarihi seyir içinde Allah tarafından bahşedilmiş doğal bir isimdir. Özellikle İslam Kültürünün de tarihi seyir içindeki bir rengidir. Lakin Arap ve Fars İslami liderleri ve alimleri başta olmak üzere;  Bediüzzaman Saidi Nursi, Ebu Hanif Dinevari, El-Cezeri gibi hemen hemen bütün İslam âlimleri “Kürdistan” ismini coğrafi ve siyasi manada çok çok kullanmışlardır. İlgili kitap ve tarihi kaynaklar da piyasada mevcut. Yani Kürdistan ismi zulümle, istila ve baskı ile bir yere verilmiş değildir; Allah’ın vergisidir. Kürdistan ismi hakkında hazırladığım videoyu BURAYI TIKLAYARAK izleyebilirsiniz.

Foto: Alman ressam Stefan Lochner (1410–1451) tarafından 1445 yılında çizilen “Adoration of the Magi” adlı resim, bayraklara dikkat edin
Foto: Alman ressam Stefan Lochner (1410–1451) tarafından 1445 yılında çizilen “Adoration of the Magi” adlı resim, bayraklara dikkat edin
Türk Bayrağı Tarihi ve Kökeni
Türk Bayrağı Tarihi ve Kökeni
turk_bayragi_makale_arastirma_tarih-4418807

Türkiye ismi

Türkiye” ismi ise ilk olarak ‘İslam düşmanı’ Bizans ve dahi Hıristiyan Haçlı orduları tarafından ortaya çıkarılmıştır (Turchia). Ve son büyük İslam alimlerinden Bediüzzaman Saidi Nursi hazretlerinin “Deccal” dedikleri tarafından bu devlete isim olarak verilip pratikte uygulanmıştır. Türkiye isminin Osmanlı halifeliğinin bitirilerek İslam devleti karşıtı olarak ülkeye verildiği biliniyor. Türkiye ismi ile devlet kurulur kurulmaz ilk önce İslam adına ne varsa yasaklandı.

Bu “Türkiye” ismini Hristiyanlardan alıp devreye sokanlar, camileri, ezanı, Kuranı Kerimi yasaklayanların ta kendisiydi. Bu zihniyetin amacı İslam toplumlarını parçalamak, Irkçı bir devlet ortaya çıkarmaktı; Ki başardılar. Öyle başardılar ki günümüz Türki Müslümanlar onların zihniyetini İslam adına kutsuyor. Google’de “Türk isminin kökeni” yazınca bu gerçeklik apaçık bir şekilde görülüyor.

Şimdi varın siz karar verin: “Kürdistan” ismi mi İslam dışı yoksa “Türkiye” mi?

Foto: Bir tarafında Tanrıça Artemis, diğer tarafında hilal-yıldız bulunan Bizans sikkesi
Foto: Bir tarafında Tanrıça Artemis, diğer tarafında hilal-yıldız bulunan Bizans sikkesi

Bİn yıl önce İslam alimleri tarafından çizilen Kürdistan haritaları

Ebu Hanife Dinevari’nin Kürdistan haritası

1060 yıl önce Büyük İslam Âlimi Ebu Hanif Dinevari hazretleri (Doğumu: 828 – Vefatı: 896) hem Kürdistan haritasını çizmiş, hem de Kürtlerin Kökeni ve Tarihini bir kitap olarak yazmıştır.

Muhammed İbn Hawqal’in Kürdİstan haritası

Bunun yanı sıra  977 yılında İslam âlimi Muhammed İbn Hawqal, Kürdistan haritasını çizmiştir. Bunlardan çok sonra da Kürdistan tabirini Türk Selçuklu devleti siyasi ve coğrafi anlamda kısıtlı bir bölge için kullanmamıştır. Daha nice İslam âlimleri Kürdistan tabirini kullanmıştır eserlerinde.

Osmanlı sultanı Abdulhamİt Han’ın çizdirdiği Kürdistan haritası

Osmanlı sultanı Abdulhamit Han’ın kendisi bizzat “Kürdistan” adı ile harita çizdirmiş, bu harita şu an piyasadadır.

Foto: Osmanlı Sultanı Abdulhamit Han'ın çizdirdiği Harita'da Kürdistan yazıyor. Kırmızı ile işaretlenmiş yazı uzunca Kürdistan'dır.
Foto: Osmanlı Sultanı Abdulhamit Han’ın çizdirdiği Harita’da Kürdistan yazıyor. Kırmızı ile işaretlenmiş yazı uzunca Kürdistan’dır.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Kürdistan yazıları

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de eserlerinde bol bol kullanmıştır. Nitekim Tenvir ve Zehra yayıncılık dışındaki yayınevleri hemen her konuda Bediüzzaman hazretlerinin eserlerini tahrif ederek Kemalizme uydurmuşlardır. Bu tahriflerden “Kürt” ve “Kürdistan” ismi de nasibini aldı, almaya devam ediyor. Bu arada piyasada Kemalizme uyarlanmış sahte “Risalei Nurlara” dikkat edin.

Özellikle bir dön em Türk Devletinin sahibi olan malum Cemaat Risalei Nur’larda “Kürt” yerine yer yer “Türk”, “Azeri”, “Bedevi”, “Şarklı/Doğulu” yazmış. “Kürdistanı” kaldırarak “Türkiye”, “Asyalı” gibi tabirler kullanarak antikürt Kemalist geleneği “İslam adına” kutsadı, kutsamaya devam ediyor.

Mesela piyasada ezici çoğunluğu sahte olan Risalei Nur’lar üzerinden şöyle bir örnek verebiliriz:

Metnin gerçeği: Rüstem-i zal ve Selahaddin –i Eyyubi gibi Kürt dahi kahramanlarıyla bir çadırda oturan…

Metnin sahtesi: Salâhaddin-i Eyyubî ve Celaleddin-i Harzemşah ve Sultan Selim ve Barbaros Hayreddin ve Rüstem-i Zâl gibi ecdadlarınızdan emsalleri gibi dâhî kahramanlar ile bir çadırda oturan…

Zaten Müslümanlar arasındaki bugün ki fitnelerin sebebi bu Türkperest yaklaşımlar değil midir?

Sadece bu kadarı değil Türk İslami yayınevlerinin hemen hemen hepsi (bir iki istisna hariç) bütün İslam âlimlerinin, aydınlarının eserlerindeki “Kürt” ve “Kürdistan” tabirlerini bilinçli olarak kaldırmışladır. Böylece “Ataput”larına olan ibadetlerini kin ve nefretle yerine getirmişlerdir.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin sergilediği tarihi Kürdistan isimli gemi

İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından 06 Temmuz – 20 Temmuz 2007 günleri arasında Karaköy Vapur İskelesi’nde “Boğaziçi’nde Asırlık Seyahatin Öyküsü” adlı sergi açılır. Sergide gösterilen gemilerin isimleri Osmanlıca harfler ile yazılmış, günümüz insanları anlasın diye şimdiki Türkçe alfabesiyle de isimler yazılmış. Fakat orijinal Osmanlıcada “Kürdistan” adlı geminin ismi günümüz Türkçe alfabesiyle yazılmamıştı.

Foto: Osmanlı Devleti'nin Kürdistan isimli gemisi
Foto: Osmanlı Devleti’nin Kürdistan isimli gemisi

Evet, bunu yapan Türk Müslümanlarının kalesi ve mayası sayılan İstanbul Büyükşehir belediyesi. Ve Türk Müslüman (!) aydınlar da bunu bildikleri halde haksızlık karşısında sustular, susuyorlar. Bu suskunluk asıl fitnenin sebebi…

Türkiye’deki Kürt karşıtlığı statüko meselesidir

Görülüyor ki “Kemalizm bitti, gitti, Ergenekon son buldu” demeleri kandırmacadan ibaret. Tıkanan eski siyasi sistem ve geleneği, hatta beşeri Kemalizm dinini; günümüzde İslam diye yutturarak sürdürüyorlar. Bu başarılarını Türkiyede yaşayan Müslümanlarının ruhsal durumu ve pratiklerine bakarak, her alanda net görebiliyoruz.

Dün CHP, bugün AKP, yarın başka bir partİ

Buna statüko deniliyor. Yani 1920, 30 ve 40’larda ırkçı sistemi CHP temsil ederken, şimdi de aynı sistemi AKP başka bir isimle temsil ediyor. O dönemin CHP’si bugünün AKP’si.

Bunlar başarıyla Muhhammedi İslam yerine Kemalist İslamı (!) Türklere yutturuyorlar. Bunu başarmanın en kolay yolu, bir şeytan üretmek, halkı onunla korkutmak ve kendine sığındırmaktır. İşte bu temelde Kürdistanı düşman ve tehlike olarak gösteriyorlar.

Kürdistan İsmi kendini ispatlamaya muhtaç değil

Coğrafi ve siyasi anlamdaki köklü “Kürdistan” ismi bizim için tartışma veya ispatlama konusu hiç değil. Sadece bu Kemalist ruhlu ateist ve sözde Müslüman, Türkperest faşistlerin ne derece kültürsüz ve boş olduklarını, Müslüman olmayıp aslında putperest olduklarını göstermek istedim…

Hakikaten İslam tarihi açısından baktığımızda “Kürdistan” ismi coğrafi ve siyasal anlamda İslam kültürünün bir rengi olup, çok eski ve köklüdür.

“Türkiye” ismi ise SADECE İslam ve Kur’an düşmanı Bizans ve Kemalistlerin; Camilerimizi Ahır yapıp, Ezanı Muhammediyeyi yasaklayanların, Hristiyan batıdan alıp daha dün önümüze koyduğu bir isimdir.

Aslında hangi ismin İslam dışı olduğu açık seçik meydanda.

Türkçe oku

Benzer gönderiler

Şirove (Yorum/Comment)

%d bloggers like this: