İLK KÜRTÇE GAZETE: KURDISTAN

Türkçe oku

İlk Kürtçe gazete olan Kurdistan, 119 yaşında. 22 Nisan 1898’de Mikdat Bedirhan tarafından Mısır’da basıldı. Osmanlı’da Kürtçe gazetelerin basımı ve dağıtılması yasaktı.

Makale: Bedel Boseli, bedelboseli.com

Mikdat Bedirhan, Kürt kral Mir Bedirhan (Bedirxan) beyin torunudur. Mir Bedirhan daha önce başkenti Cizre olan Kürdistan Devleti’ni kurmuştu. Adı Kürdistan olan ilk Kürtçe Gazete’yi de Mikdat Bedirhan kurmuştur.

İlk Kürtçe Gazete: Kurdistan
İlk Kürtçe Gazete: Kurdistan

Mikdat Bedirhan amacını şöyle açıklanmıştı:

Günümüzde artık dünyada meydana gelen her türlü olayı gazeteler yazmakta. Birçok şeyi gazetelerden öğrenmekteyiz. Fakat ne yazık ki o kadar cesur, yiğit ve mert olan Kürtler böyle bir şeyden mahrumdurlar. Ben de siz Kürtleri dünyadaki gelişmelerden haberdar etmek, ilim ve marifetin yollarını göstermek, Kürtçe okuma yazmaya teşvik etmek için bu gazeteyi çıkarıyorum.

Türkçe oku

Benzer gönderiler

Şirove (Yorum/Comment)

%d bloggers like this: