Kürt Zilan İmparatorluğu -1: Kommagene, Kapadokya ve Pontus Birleşik Kürt Devletleri

Kürt Zilan İmparatorluğu Haritası: Zelaniler, Zelani, Zelanids - Bedel Boseli

Bedel Boseli: Kürt Zilan İmparatorluğu (Zelani, Zelanids, Zelan, Zelaniler) ve Mirdad yani Mithridates tarihi hakkında bilgi; Kürtler tarafından kurulan Kapadokya, Kommagene, Pontus krallıkları birleşerek Zilan İmparatorluğunu oluşturdu. Kürt Med Devleti (Medler), İskitler, Yunanistan, Laz Krallığı (Lazika, Lazistan) bu Kürt konfederal devleti ile birlik olur. Böylece Pers İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu‘na karşı birlikte mücadele ederler. Kürtler…

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Halklar ve Haklar

Kürdistan Bölgesi Parlamentosu: Halklar ve Haklar

Kürdistan Bölgesel Bölgesel Yönetimi’nde farklı ulus ve inanç kesimlerine tanıdığı anayasal haklar Ortadoğu’ya güzel bir örnek niteliğindedir. Anadilde eğitim hakkı, 5 resmi dil, Diyanet İşleri Bakanlığı’nda 8 ayrı dinin 8 temsilcisinin olması dikkate değer örneklerdir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde çok eksiklik ve aksaklık olmasına rağmen haklar ve halklar alanında çok iyi örnektir. Kürdistan Bölgesi’nde ulusların hakları…

20. yüzyıl öncesi Kürt edebiyatçılar; 80 isim, 20’si kadın

20'inci yüzyıl öncesi Kürt edebiyatçı: 80 isim, 20'si kadın..

20’inci yüzyıl öncesi Kürt edebiyatçılar; bu liste 80 kişiden oluşuyor. 20’si kadın edebiyatçı. Kürt klasik eserleri, kültür ve tarihine ilişkin eserler istilacı devletler tarafından imha edildi. Evlerinde bulunduranlar ise cezalandırıldı. Onun için büyük bir imha süreci yaşandı. Kürt Edebiyatçılar listesi aşağıdaki gibidir: Ancak 82 edebiyatçının eserleri değişik vesilelerle bugüne ulaştı. Örneğim Ehmede Xani‘nin orjinal Mem u Zin eseri Farsça sanılarak Osmanlı arşivlerinde Farsça…

Yayım tarihi
Edebiyat, Tarih olarak sınıflandırılmış

Orijinal Mem u Zin piyasada! Kürt milliyetçiliği vurgusu var mı?

Ehmedi Xani: Mem u Zin

Bedel Boseli: Bu makalede Kürt düşmanlarının Kürt dil, tarih, edebiyat ve kültürüne dair maddi eserleri yok ettikten sonra, “Kürtçe diye bir dil yok” girişimleri ele alınacak; Ehmede Xani döneminde yazılarak çoğaltılan ancak yok edilen orjinal Mem u Zin eserlerinden tesadüfen birinin ortaya çıklası ele alınacak. Kürt milliyetçiliği vurgusunun orjinal Mem u Zin’de olup olmadığı açıklanacak. Orijinal Mem û Zin yok…

Yayım tarihi
nedir olarak sınıflandırılmış