Aryan: Kürt üst kimliği

Kurtler_aryan_kuzenleri_2b

Türkçe oku

Kürt tarihi ve Aryanlar yani Ariler: Bu videoda Aryan, Aryanca, Aryan Diller, İran halkları ve İrani dilleri konusunu açıklayarak Kürtlerin ulusal ve kültürel kimliği hakkında tarihi bilgi veriyorum. Haydi gelin Kürt bakış açısıyla bilimsel temelde Kürtlerin dünya ulusları arasındaki konumu ve kimliğini tanıyalım. Türk ulusal kimliği ile karşılaştırmalı olarak anlatacağım için her şey netleşecektir. Ek olarak bu konu bağlamında çocuklar için Kürtçe isim önerilerinde bulunacağım.

Videolar altına yazdığınız yorumları okurum. Bazılarını ileride cevaplamak üzere Youtube Note isimli word dosyasına kaydederim. O yorumlardan biri şudur: “Bedel Boseli yiğitsen soruma doğru cevap ver: Kürtler İrani bir halk mı değil mi!? Kürtçe İran dili mi değil mi!? Haydi dürüstçe cevap ver!?” Anladığım kadarıyla “Kürtler İrani bir millettir” dediğimizde tanımını bu takipçimiz mevzuyu yanlış anlıyor. Dil bilimi ve tarihteki İran kavramı ile günümüz İran Devleti’ni çorba yapmış birbirine karıştırıyor. Benzer şekilde Türklük ile ilgili bir kafa karışıklığı var. Hakikaten Türk nedir? Şimdi Kürt ile Türk ulusal kimliklerini karşılaştırmalı olarak anlattığımda her iki ulusun kimliğini net anlayacaksınız. Başka bir yorumcu da “Madem İran halkısınız Anadolu’da ne işiniz var İran’a dönün” diye yazmış. Bu takipçimiz ise hem tarihi İran kavramının anlamı ve yerini bilmiyor hem de gerçek Anadolu’nun neresi olduğunu bilmiyor. Şimdi beyin yakan soru geliyor, hazır mısınız: Amed yani Diyarbakır gerçekten Anadolu’da mı, İran’da mı!?

Merhaba ben Bedel Boseli bu videoda Aryan, Aryanca, İran halkları ve İrani dilleri konusunu açıklayarak Kürtlerin ulusal ve kültürel kimliği hakkında bilgi veriyorum. Haydi gelin Kürt bakış açısıyla bilimsel temelde Kürtlerin dünya ulusları arasındaki konumu ve kimliğini tanıyalım. Türk ulusal kimliği ile karşılaştırmalı olarak anlatacağım için herşey netleşecektir. Ek olarak bu konu bağlamında çocuklar için Kürtçe isim önerilerinde bulunacağım.

Video altındaki beğen butonuna basarsanız sizin gibi insanlar da bu videoyu görecektir. Aileniz ve arkadaşlarınızı bu kanala abone yaparsanız Kürt tarihini, bilimsel temelde Kürt bakış açısıyla öğrenmelerini sağlarsınız. Böylece hep beraber gelişerek kendi özünü tanıyan, bilen yıkılmaz birer kale oluruz.

Hakkı inkar eden küfür ehli şöyle der: “Siz Kürtlerin üst kimliği Türklüktür. Siz Kürt kökenli Türksünüz.” Len hergeleler! Biz Kürtlerin zaten muhteşem bir üst kimliği var o da Aryan’dır, A-r-y-a-n!!! Şimdi size Aryanlığı anlatacağım. “Vay be kim bulmuş da çöpe atmış” diyeceksiniz. 5 bin yıl önce bile Kürtlerin atalarına Aryan denirdi. Hatta o zaman yazdıkları kitaplar ve kitaplarında yaptıkları Aryan tanımları günümüze ulaştı. Yani kaynaklar kesin! Yanş hayali bir şeyden veya hipotezden bahsetmiyoruz.

Tabii şimdi anlattığım bu konuda; ırk olarak Aryanlardan bahsetmiyorum. Irk konusu başka. Aynı Irktan olmayan toplumlar da dil ve kültür olarak Aryan olabilir. Burada ortak Aryan dil ve kültüre sahip halkları anlatıyorum. Aryanlar tarihin başında ortak İnanca sahiplerdi. Günümüzde bile inanca yaklaşımları benzerdir. Mesela Kürt ulusu içinde Irk olarak Aryan olan ve Aryan olmayan kavimler var. Yani tarihin başında farklı ırklardan oluşan kavimler Kürdistan’da yaşıyordu. Bu Kürdistanlıların tümü sonradan Med İmparatorluğu şemsiyesi altında Aryan dil ve kültürü altında birleşti.

Hemen şunu da söyleyeyim: Kürtler Aryan üst kimliğinin İran grubundandır. Dil biliminde ve tarihte bahsedilen İran ile günümüzdeki İran Devleti aynı şey değiller, farklıdır. Dilbilimi ve tarihte anlatılan İran’ın anlamı Aryan ülkesidir. İran Devleti değil. Örneğin benim adım Bedel, başka yerde gördüğünüz her Bedel isimli şahsı ben sanmayın. Tarihi İran coğrafyası, Kürdistan ve Afganistan dahil, Kürdistan ile Afganistan arasındaki coğrafyadır. Buna Belucistan da dahildir. İran kelimesinin anlamı Aryan ülkesidir. İran için Aryanam da denir. Eran da denir.

Kürdistan ve Hindistan dahil Kürdistan ile Hindistan arasındaki bölgedeki halklar en az 5 bin yıldır kendilerini Aryan olarak adlandırıyor. Aslında buna Anadolu da dahildi. Anadoludaki Aryanlar asimile oldu. Avrupalılar başta Aryan olduklarını bilmiyorlardı. Son üç yüz yıldır öğrendiler. Hızını alamayıp Aryanizm akımını başlattılar. Aryanların sembolü güneştir. Kürdistan bayrağı üzerindeki güneş sembolü de Aryan kültürü ile ilgilidir.

Kürt üst kimliği Aryan konusunu anlamak için diğer dünya halkların üst kimlikleriyle karşılaştırma yapmak gerekir. Dünyada 40 farklı dil ve kültür ailesi var. Gelin bunlardan Kürtler ve komşularına bakalım.

40 dil ailesinden bir tanesi Kafkas Dil Ailesidir. Bu aile mensupları Kuzeybatı Kafkas Dilleri, Kuzey Doğu ve Güney Kafkas Dilleri olarak üç kola ayrılır. Bu aile üyeleri şunlardır: Laz, Gürcü, Çeçen, Lezgi, Abhaz, Abaza, Megrel, İnguş, Bats, Adığe v.d.

Başka bir aile de eskiden Hami Sami olarak adlandırılan, Afro-Asyatik dil ve kültür ailesi. Alt grupları şunlardır: Sami, Mısır Dilleri, Berber Dilleri, Çad Dilleri ve Kuştik. Arap, İbrani yani İsrail, Süryani, Berberi, Çad, eski Mısır yani Kıpti, Arami gibi halklar Afro-Asyatik Dil ve Kültür Ailesindendir. Örneğin bunlardan Arapça ile İbranice Sami grubundandır. Toplam nüfusları yaklaşık 300 milyon.

Türklerin Dil Ailesi’ne gelince. Eskiden Ural-Altay Dil Ailesi’nden sanılıyordu; Artık bu tez geçerli değil. Günümüzde başlı başına Türk Dil Ailesi olarak kabul ediliyor. Şu kollara ayırılır: Oğuz, Kıpçakça, Karluk, Sibirya Türkçesi. Mesela İstanbul Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi Oğuz grubuna mensuptur.

Şimdi Kürtlere gelelim. Kürtçe Aryan dil ve kültür ailesindendir. Aryanların dilleri dil biliminde Hint-Avrupa Dil Ailesi olarak adlandırılır. Şu kollara ayrılır: Arnavutça, Kadim Anadolu Dilleri, Baltık-Slav Dilleri, Cermen Dilleri, Ermenice, Hint-İran Dilleri, İtalik Diller, Kelt Dilleri, Tohar Dilleri ve Yunanca. Bu aileden olan yani Kürtçe ile akraba olan dillerden bazıları şunlardır: Kürt, Oset, Tat, Taliş, Gilani, Mazandarani, Semnani, Fars, Ermeni, Beluç, Peştu, Ormun, Deri, Tacik, Pamir, Eski Azeri yani gerçek Azeriler, İngiliz, Alman, Fransız, Rus, İtalyan, Portekiz, Hint, Peştu, Arnavut, Urdu, Nepal, Sind, Ukrayna, Bulgar, Çek, Hırvat, Yunan, Latin, İspanyol dilleri. Toplam nüfusu 3 milyar 200 milyon.

Örneğin İngilizce ve Almanca Aryanların Cermen grubundan; Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca İtalik grubundan, Rusça ve Ukraynaca Baltık-Slav grubundandır. Kürt, Fars, Oset, Tat, Taliş, Gilani, Mazandarani, Semnani, Beluç, Peştu, Ormun, Deri, Tacik, Pamir dilleri ise Aryanların Hint-İran grubunun, İran kolundandır. Dediğim gibi tarih ve dilbilimindeki İran kavramı ile günümüzdeki İran Devleti aynı değil farklı şeyler. Karıştırmayın.

Karşılaştırmalı örneklerle fotoğrafı netleştirelim: Türk televizyonlarında “200 milyonluk Türk dünyası birleşmeli böylece dünya gücü oluruz” şeklindeki önermeleri sık sık duyarız. Etki eşittir tepki ise bir Kürt çıkıp şöyle diyebilir: “3 milyar 200 milyonluk Aryan dünyası birleşmeli.”

Bir karşılaştırma daha yapalım: Aryan ile Türk birbirine denk gelir. Örneğin Aryanların alt kollarından bir tanesi olan İran, Türklerin alt kolllarından biri olan Oğuzlar’a denk gelir. İran’ın alt kolu olan Kürdistan Kürtleri ise Oğuzların alt kolu olan Anadolu Türkleri’ne denk gelir. Yani Anadolu Türkleri denktir Kürt; Oğuz denktir İran, Türk denktir Aryan.

Haritada Kürdistan, günümüz İran devleti, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Belucistan, Tacikistan coğrafyasını görüyorsunuz. Burada Kürtler ile en yakın akraba olan Kürt, Oset, Tat, Taliş, Gilani, Mazandarani, Semnani, Fars, Beluç, Peştu, Ormun, Deri, Tacik, Pamir halkları yaşıyor. Bu toplumların tümü Aryanlar’ın İran koludur. Acemi bir Kürt bu milletlerden biriyle karşılaşırsa şu hisse kapılabilir “Bu Kürtçenin bir lehçesini konuşuyor anlıyorum ama anlamıyorum.” İmran ile Rajiv isimli iki arkadaşım Erbil’e beraber geldi. Pakistanlı İmran Urduca bildiği için Kürtçeyi hemen öğrendi. Rajiv ise Aryan olmadığı için halen Kürtçe öğrenedi. Geçen akşam yemeğe davet eden Rajiv’in dil ve kültürü Hintçe değil yani Aryan değil. Şöyle demişti: Keşke Hintçe bilseydim, şimdi Kürtçe’yi öğrenmiştim. Hindistan’da Aryan olmayan milletler de var, Rajiv de onlardan.

Türkiye’de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olarak adlandırılan bölgeler gerçekte Anadolu değildir. Yani Amadolu’nun ne doğusu ne de güneyidir. Yunanca bir isim olan Anadolu Sivas’tan Ege’ye kadar olan bölge için kullanılır. Kürdistan Büyük İran coğrafyasının bir parçasıdır.

Kürt üst kimliği Aryan’dır, Kürtler İranlıdır, dilleri İranidir denince kafa karışıklığı oluyor. Sebebi şudur: Pers yani Acemistan isimli bir devlet vardı. Devlet lideri Rıza Şah dedi ki: Ben bütün İrani halkların lideriyim, Büyük İran tarihinin mirasçısıyım. Devletimin ismini de İran yapacağım. Aydınlar, tarih bilimciler, akademisyenler bu fikre karşı çıkar: “Yapma, etme! İran çok büyük bir isim, çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Üst kimliktir. Sen bu devletin ismini İran yaparsan anlamı ve kapsamını küçültürsün. İran denince herkesin aklına sadece bu devletin sınırları gelecek. Kürt, Oset, Tat, Taliş, Gilani, Mazandarani, Semnani, Beluç, Peştu, Ormun, Deri, Tacik, Pamir milletleri gönül rahatlığıyla İrani’yiz diyemeyecek.”

Rıza Şah uzmanları dinlemeyip 1935’te Pers Devleti yani Acemistan’ın ismini İran yaptı. Aslında bu büyük bir hataydı. Bakın bu yüzden mesela biz Kürtler rahatlıkla İraniyiz diyemiyoruz. Çünkü İran denince herkesin aklına bu alakasız devletin sınırları geliyor.

Aynı şey Türkiye’nin de başına geldi. Türk ismini kendi devletinin ismi yaparak kavramı küçülttüler, dar bir coğrafya ile sınırladılar. Böylece diğer Türki kavimleri dışlamış oldular. Şimdi bir Kazak rahatlıkla “Ben Türküm” diyemiyor. Çünkü Türk denince akla Türkiye Devleti sınırlarını kapsayan küçük bir kavram geliyor. Yanlış algıya sebep oluyor. İstanbul Üniversitesi Nükleer Tıp’ta staj yaparken Kazak arkadaşlarım vardı. Bir gün “Siz Türk müsünüz?” diye sordum. Net bir şekilde “Evet” diyemedi. Yorumlu cevap verdi: “Şimdi Türk deyince bu Türkiye Devletinde anlaşıldığı şey değil. Anlamını bozmuşlar.”

Kürtlerin en yakın komşuları ve akrabaları olan kadim Anadolu halklarından Hitit, Lidya, Likya, Luvi halkları da Aryan idi. Dilleri tamamen yok oldu. Bu Aryan halkların torunlarının bir kısmı günümüzde kendilerini Aryan Kürt kabul ediyor. Bu Aryanların çoğunluğu da aslını unuttuğu için kendini Aryan olmayan Türk sanıyor.

Harita: Hitit, Lidya, Likya ve Luvi medeniyetleri

Örneğin 2 bin 800 yıl önce birden Hitit halkının adı, sanı tarihten tamamen silindi. Sanki anında tümden yok olmuşlar gibi. Yeni keşifler gösterdi ki bir kısmı Semsur yani Adıyaman Kürtlerine karışmış. Kendilerine Kürt diyorlar. Bunu Kommagene Devleti bölümünde açıklıyorum.

Ayrıca Dersim’deki Yusufhanlı aşireti üyesi Zaza Kürdü takipçim Cafer Aslanhan Almanya’da yaptırdığı DNA testi sonuçlarını gönderdi. Kökeni Aryan Hitit çıktı evet Hititler. Türk profesörler kitaplarında bu Yusufhanlı Aşireti’ni Kürtleşmiş oğuz Türkleri olarak tanıtır. Aslında bu Türk dedikleri aşiretlerin yüzde 90’ı Kürtlerle aynı millet yani Aryan. Şuna da dikkat edin: Binlerce yıllık DNA testiniz direk Türkiyeli çıkınca bu sizin Türk olmadığınızı gösterir. Eğer atalarınız Çin’in yukarısından Türkiyeye gelmiş şeklinde çıkarsa Türk ihtimaliniz oluyor. Harvard’da okumuş Kürt kızı DNA testi Türkiye çıkmış.

Kürt nedir sorusunun cevabı şudur: Sümer tabletlerini incelediğimizde görülüyor ki; Tarihin en başında Zagros dağları ve çevresindeki yerleşim yerleri ile Toros Dağları ile çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan tüm halklara Kurti denirdi. Kurtilerin ülkelerine de Matum denir. Zamanla Kurti halkına Kürt, Matum ülkesine de Med denildi. Kürt milleti, buralarda yaşayan Aryan olan ve olmayan milletlerin birleşiminden oluşan bir millettir, ulustur. Bütün bunlar Aryan dil ve kültürü altında birleşerek uluslaştı; Kürt ulusunu oluşturdu.

Anlayacağınız Kürdistan yerlisi Hurri, Urartu, Mitani, Guti, Lulu, Med, Hezbani ve diğer yerli kavimler tek bir dil ve kültür altında birleşerek Kürt milletini oluşturdu. Bunlara önemli oranda dışarıdan Sümer, Hitit, Likya, Luvi ve Lidya kavimlerin torunları da katıldı. İşte bu ulusa Kürt denir.

Bütün bu halklar Aryan dil ve kültürü altında birleşti. Yani günümüz Kürtçesi ve lehçeleri Aryanca yani Hint-Avrupa Dil Grubundandır. Yani Kürt üst kimliği Aryan’dır.

Kürt üst kimliği Aryan adını yok edip yerine Türk üst kimliğini yerleştirmek isteyen şer odakları var. “Tarihte Aryan diye bir şey hiç olmadı. Avrupalıların sonradan uydurduğu bir tez” diyenler var.

Bakınız Yunan Tarihçi Herodot, 2 bin 500 yıl önce gelip Kürdistan’ı dolaşır. Gördüklerini kaleme alır. İskit ve Med yani Kürt toplumunu yerinde inceler, görüşmeler yapar, uzun süre onlarla yaşar ve şöyle yazar: “İskitler ile Medler yani Kürtler Aryan olup aynı millettir.” Direk Aryan ismini kullanır. Ekranda Herodot’un Med, İskitler ve Karduklar aynı millet olup Aryan’dır diye yazan kitabı ve Medlerin Kürt olduğuna dair kesin kaynakları görüyorsunuz.

Ariyê Berzan yani Arioberzanes Kürt kralın ismidir. Anlamı Arilerin Yükselişidir. Bir çok kral ve lider Ari yani Aryan olmakla övünmüş. Yani Avrupalıların uydurduğı bir tez değil, tarihsel bir gerçektir.

Kürtlerin üst kimliği Aryan’dır; Kürtler Aryanlar’ın İran koludur dedik. Aryan isminin anlamı ve kökeni nedir? Şudur: Hindistanlı Aryanlar 3 bin 700 yıl önce Rigveda isimli bir kitap dizisi yazmaya başlar. Kürdistan Aryanları da yaklaşık 3 bin 300 yıl önce Avesta isimli kitap dizisi yazmaya başlarlar. Bu kitaplarda Aryan kelimesininin tanımı şöyle yazılıyor: Pak, Özgür, Büyük, Soylu, Misafirperver. Aryan kelimesinin daha eski kökeni Arya’dır. Günümüzde “Arya” ve “Aryana” kız ismi olarak kullanılırken, “Aryen, Ari, Aryan” isimleri de erkek ismi olarak kullanılır. Kürtler çocukları için bu isimleri kullanabilir. 2020 yılında doğan yeğenimin ismini Arya koydum.

Arya ile Aryana: Kız ismi
Aryan, Aryen, Ari: Erkek ismi

Örneğin Arya isimli bir müzik türü var. Bu müzik seçkin üst sınıfın müziği olarak kabul edildiği için Arya ismi verildi. Çünkü Aryanlar kendini seçkin ve üst millet olarak görürdü.

İran ile Aryan isimleri aynı kelimedir. Sadece telaffuz farkı var. İkisi de Arilerin yani Aryanların ülkesi demek. İran yani Aryan halkın ülkesi için tarihte Aryana ve Aryanam da denilmiştir. Eski Kürtler İran için Eran derdi.

Aryan ülkesi günümüz Kürdistan, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Belucistan, Pakistan, Tacikistan ve Hindistan coğrafyasını kapsıyordu.

300 yıl önce Aryan olduklarını yeni öğrenen Avrupalılar ve dahi Ruslar, “Durun biz de dil ve kültür olarak sizdeniz biz de Aryanız” demeye başladı. Hızını alamayıp o heyecanla Aryanizm akımını başlattılar. Hatta İngiltere, Hindistan’ı işgal ederken işini kolaylaştırmak için “Biz de Aryanız” demişti.

Dil bilimciler Avrupa’dan Hindistan’a kadar tüm Aryanlar için Hint-Avrupa Dil Ailesi der. Hint-Avrupa ismi Hindistan’dan çıkarak Avrupaya kadar yayılan Aryan dil ve kültür anlamına gelmiyor. Tarihin başında bir ucu Hindistan’da diğer ucu da Avrupa’da olan coğrafyada hakim olan Aryan dil ve kültürler demektir.

Dil biliminde Kürt üst kimliği Aryan yerine Hint-Avrupa Ailesi kavramı kullanılır. Dilbilimine göre Kürtçe, Hint-Avrupa Dil Ailesinin, Hint-İran kolunun, İran grubundandır.

Harvard Üniversitesi’nden genetikçi David Reich tüm dünyadan 192 bilim insanı ile Aryanlar hakkında ortak bilimsel araştırma yapar. Araştırmaya katılan bilim insanların akademik alanları şunlardır: Genetik – DNA uzmanı, tarih bilimci, arkeolog ve antropolog. Yapılan araştırmanın adı ve kaynağını ekranda görüyorsunuz: “Genomic Formation of South and Central Asia.”

Bu bilimsel araştırmada şu sonuç ortaya çıktı: 9 bin yıl önce Zagroslardaki yani Kürdistan’daki halk Hindistan’a göç etmeye başladı. Bu göçler 5 bin yıl önceye kadar devam etti. Yani MÖ 7 bin ile M.Ö. 3 bin yılları arasında.

Zagroslular gittikleri Hindistan’da gelişmiş Harappan uygarlığını kurdu. Bu Hindistan’ın ilk uygarlığı yani medeniyetidir. Hindistan çok gelişip bolluk ve bereket olunca farklı bölgelerdeki Aryan halklar da akın etmeye başlar. Böylece günümüz Hindistan dil ve kültürü oluşur.

Saf Aryanlar beyaz tenliydi. Hindistan yerli halk ise siyah tenliydi. Aryanlar dil, din ve kültür olarak da çok farklıydı. Yerli halkla karışmak, evlilik yapmak istemediler. Onun için kast sistemini yani sosyal sınıflar oluşturdular. Bu sistem halen Hindistan’da etkili.

Zagros yani Kürdistan halkı Harappan Uygarlığını kurduktan sonra Hindistan çok gelişip zenginleşince kıymete bindi. Verimli toprakları kapmak için savaşlar başladı. Kürdistanlıların bir kısmı “Ne hêka we ne qud quda we” dercesine 3 bin 500 yıl önce Kürdistan’a geri dönerek Mitanni Devleti’nin kurar. Bu Kürt Devleti 300 yıl hükmeder. Akademik kaynak ekranda yazıyor.

Şu da önemli bir bilgi: Davî:d Kooma:s, Frensîs Kalafî:ll, Nîna Bendûkîdzê, Lû:rdês Fanyanas ve Jawma Bertranpetî isimli 5 Genetik bilimci Kürtler üzerine Mitokondrial DNA (mtDNA) testleri gerçekleştirdi. 12 bin yıl öncesine kadar geriye gitmeyi başardılar. Çıkan sonuca göre, Kürtler 12 bin yıldır şimdi Kürdistan olarak adlandırdığımız ülkede hep vardı. (David Comas, Francesc Calafell, Nina Bendukidze, Lourdes Fañanás, Jaume Bertranpetit)

Kürt üst kimliği Aryan olduğunu biliyoruz artık. Sonuç olarak; Kürtlerle akraba olan tüm Aryanların dil ve kültürlerin listesini veriyorum.

Aryanların bir alt kolu olan Hint-Aryan Dilleri diye bir terim duyduğunuzda bilin ki Hindistanlı Aryan dillerden bahsediliyor. 219 tane Hint-Aryan dili var. En çok konuşulanlar şunlar: Hintçe / Urduca, Bengalce, Gucaratça, Oriya Dili, Pencapça, Rayastani, Romanca, Marathi, Sindhî, Keşmirce, Assam dili, Nepali, Seylanca, Maldivce, Pali ve Peşeyice. Tarihte Hindistan deyince Pakistan’ı da kastediyoruz çünkü tarihi olarak Pakistan Hindistan coğrafyası birdir.

Çin’in uzak batı sınırında konuşulan Aryan dillerine Tohar dilleri denir. Bunlar yok oldu. (Tipten kaybediyorsunuz 🙂

Aryanlar kendi dil, kültür ve medeniyeti ile Avrupa’ya da yayıldı.

Yunanca, Aryan dillerin yani Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin Helen Grubuna girer.

Bretonca, Galce, İrlandaca, İskoç dili, Kernevekçe, Manksça ise Aryan dillerin Kelt kolundandır.

Ermenice ile Arnavutça da Aryan dillerdendir.

Rusça, Ukraynaca, Çek-Slovak diller, Lehçe, Bulgarca, Pomakça, Makedonca, Slovence, Hırvatça, Boşnakça, Sırpça, Karadağca, Tesçe, Letonca, Litvaca… gibi diller ise Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin Baltık-Silav kolundandır.

İspanyolca, Fransızca, Portekizce, İtalyanca ise Hint-Avrupa Dil Ailesinin İtalik kolunun Romen alt grubundandır.

Almanca, Danca, Felemenkçe, İngilizce, İsveççe, İzlandaca, Lüksemburgca, Norveççe gibi diller Aryan dillerin yani Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin Cermen koludur.

Kürtçe, Osetçe, Tatça, Talişçe, Gilance, Mazandaranice, Semnanice, Beluçça, Peştuca, Ormunca, Derice, Tacikçe, Pamirce dilleri de Aryan dillerin İran kolundandır.

Sonuç olarak toparlayacak olursak: Tarihin başındaki belgelere baktığımızda Kurmanc, Zaza, Soran, Palewani, Lek, Kelhur, Feyli, Şexbizinî, Lor, Bextiyari gibi akraba halkların yaşadığı bölgedeki halklara Kurti denirdi. Daha sonra Kürt olarak dönüştü. Kürdistan kelimesinin anlamı: Kürtlerin ülkesidir.

Kürt, Oset, Tat, Taliş, Gilani, Mazandarani, Semnani, Fars, Beluç, Peştu, Ormun, Deri, Tacik, Pamir gibi akraba milletlere İrani, ülkelerine İran denir. Tarihin başında Kürdistan dahil İran ve Hindistan halklarına Aryan denirdi. Şimdi Kürdistan dahil İran, Hindistan, Avrupa, Rusya, Slav halklarına Aryan denir. Bütün Aryanların dilleri Hint-Avrupa Dil Ailesi’ndendir.

Ne demiştim! Hindistan yerlisi farklı bir milletten olan arkadaşım Rajiv “Keşke Hintçe bilseydim, şimdi Kürtçeyi öğrenmiştim” demişti. Sebebi şudur: Çünkü Kürtçe ile Hinçe Aryan dillerdir. Birbirine benziyor. Anne babalar dikkat, Eğer çocuklarınız Kürtçe bilirse, İngilizce, Fransızca, Rusça, Hintçe, İspanyolca, Latince gibi Aryan dilleri çok kolay öğrenir. Onun için çocuklarınızla Kürtçe konuşun onlara iyi Kürtçe öğretin. Hatta Kürtçenizi geliştirin ki, çocuklarınızın Kürtçe altyapısı güçlü olsun. Çocuğunuz sadece Türkçe veya Arapça biliyorsa bu dünya dillerini öğrenmesi çok zor olacaktır.

Bu videoda Kürt üst kimliği Aryan konusunu öğrendik.

Ben Bedel Boseli gördüğünüz gibi Kürt tarihi ve dilini bilimsel kaynaklara göre anlatıyorum. Kanalımı yakınlarınıza, çevrenize önerek abone olmalarını sağlayın. Bu kanalın çalışmalarını sürdürebilmesi için ekonomik destek vermek isteyenler videolar altındaki destek ver linkine tıklayabilir.

Türkçe oku

Şirove (Yorum/Comment)

%d bloggers like this: