Wêne: Peyva “dîn” kurdî, “ol” (yol) tirkî ye

Eylül 17, 2023

Wêne: Peyva “dîn” kurdî, “ol” (yol) tirkî ye

Wêne: Peyva “dîn” kurdî, “ol” (yol) tirkî ye

TAG: