“Şah İsmail Safevi Kürttür” diyen orijinal tarihi belge

Şah İsmail Safevi, Kürt mü, Türk mü, Arap.mı?

1501 yılında Safevi Devleti’ni kuran Şah İsmail Safevi; Kürt mü, Türk mü, Arap mı? Resimde gördüğünüz kişi Şah İsmail’in büyük büyük dedesi Şeyh Safiyüddin Erdebilî hazretleri olup Safevi adı bu şahsiyetin adından gelir. Oğlu Şeyh Sadreddin-i Erdebili, Şeyh Safiyüddin hazretlerinin anlattıklarını ve soy kütüğünü Safevi tarikatının katibi İbn Bazzaz’a yazdırır. Şah İsmail’in soyunu (nesebini) yazan kitabın adı şudur: Safvat as-Safa (Safvetü’s Safa) صفوةالصفا

Detaylı video olarak izlemek için tıklayın: https://www.youtube.com/BedelBoseli/

Şeyh Safiyüddin Erdebilî Safevi
Foto: Şeyh Safiyüddin Erdebilî Safevi. Şah İsmail’in (Hatai) büyük dedesi.

Şah İsmail Safevi’nin babası Sincanlı Kürt Piroz’dur

Adı Safvat as-Safa (Safvetü’s Safa) صفوةالصفا olan bu kitabın orijinal el yazmasına bakalım: İstanbul’daki Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümünde bulunan 3099 nolu nüshasının 6/B yaprağında Safevi Devleti kurucusu Şah İsmail’in dedesinin Kürt olduğu yazıyor.

Belge/Foto: Şah İsmail Safevi’nin (Hatai) dedesinin kendi katibine yazıldırdığı orijinal el yazması kitabın sayfası. Adı Safvat as-Safa (Safvetü’s Safa) صفوةالصفا olan bu el yazması kitapta; Safevi Haneda’nının Kürt olduğu; atalarının adının Sincanlı Kürt Piroz olduğu yazıyor. İstanbul’daki Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümünde bulunan 3099 nolu nüshasının 6/B yaprağıdır.
Foto/Belge: Şah İsmail Safevi’nin (Hatai) babası Sincanlı Kürt Pirozdur. Şah İsmail Safevi’nin (Hatai) dedesinin kendi katibine yazıldırdığı orijinal el yazması kitabın sayfası. Adı Safvat as-Safa (Safvetü’s Safa) صفوةالصفا olan el yazması.

Bakın bu işaretlediğim yerde Farsça dilinde şöyle başlıyor: ”Feslê ewwel, der zikrê nesebê Şeyh Quddîse Sûrrûhû Şêx Sefiyeddin” tercümesi şudur: ”İlk kısım, Şeyh Safiyuddin’in nesebi hakkında.” Bakın burada Şah İsmail’in büyük büyük dedesinin adı şöyle yazıyor: ”Pîroz el-Kurdi el-Sincani.” Yani Şah İsmail’in dedesi, Sincanlı Kürt Piroz’dur.

Foto/Belge: Şah İsmail Safevi’nin (Hatai) soyundu Seyitlik yok. Yani Hz. Ali’nin ve Hz. Muhammed’in soyundan değildir. Şah İsmail Safevi’nin (Hatai) dedesinin kendi katibine yazıldırdığı orijinal el yazması kitabın sayfası. Adı Safvat as-Safa (Safvetü’s Safa) صفوةالصفا olan el yazması.

Şah İsmail’in Hz. Ali’nin soyundan geldiğini, oradan Hz. Muhammed’in torunu olduğu dolayısıyla Arap olduğunu iddia edenler de var. Bakın Şah İsmail’in dedesinin katibine yazdırdığı Safvetü’s Safa adlı orjinal kitapta Farsça ile aynen şöyle yazıyor: ”Hikayet: Siltanûl meşayix fil alemîn, Şeyx Sadreddin edabellhau berekatehu fermud kî, Şeyh Qeddesellahu Sirrehu fermud kî, der nesebê ma siyadet nîst!” Yani şunu diyor: ”Hikaye: Şeyh İsmail’in büyük dedesi Şeyh Sadreddin’in dediğine göre Safevi hanedanına adını veren Şeyh Safiyüddin Erdebilî demiş ki: Soyumuzda seyitlik yok.”) yani Şah İsmail, Hz. Muhammed veya hz. Ali’nin soyundan gelmiyor, seyyid değildir, Arap değildir. Başta yazıldığı üzere: Şah İsmail Sincanlı Kürt Piroz’un torunudur.

Şah İsmail Safevi’nin annesi Türkoman yani Türk Alemşah Halime Begüm’dür.

Foto/Belge: Şah İsmail’in babası Kürt, annesi Türkoman yani Türk’tür. Şah İsmail Safevi’nin (Hatai) dedesinin kendi katibine yazıldırdığı orijinal el yazması kitabın sayfası. Adı Safvat as-Safa (Safvetü’s Safa) صفوةالصفا olan el yazması.

Safevi Devleti kurulmadan önce İran, Azerbaycan’ın tümü, Kürdistan’ın bir kısmında Akkoyunlu devleti hakimdi. Şah İsmail’in annesi Alemşah Halime Begüm bu devletin sultanı olan Uzun Hasan’ın kızıdır. Uzun Hasan’ın eşi S’eozora, Tranzon Rum Devleti kralının kızı olup Hristiyan’dır. Yani Şah İsmail baba tarafından Kürt, anne tarafından Türkkoman, Rum ve Talış’tır. (Kaynak: Bedel Boseli)

Detaylı video olarak izlemek için tıklayın: https://www.youtube.com/BedelBoseli/

Bir Cevap Yazın